หมวดหมู่

ภาษีศุลกากร

สินค้าส่วนใหญ่ต้องชำระภาษีอากรขาเข้า (เช่นในสหรัฐฯ) หรือภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีอื่น ๆ หากเป็นไปได้ จะมีการเรียกเก็บและพิจารณาเมื่อดำเนินการจัดส่งโดยหน่วยงานศุลกากรที่ใช้บังคับในประเทศของท่าน โปรดตรวจสอบนโยบายการนำเข้าของประเทศของท่านเพื่อทำความเข้าใจและตรวจสอบการบังคับใช้และความรับผิดของท่านสำหรับภาษีศุลกากรดังกล่าวสำหรับสินค้าที่ท่านซื้อ


หากมีภาษีศุลกากรและภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะไม่รวมอยู่ในราคาที่ซื้อของรายการสั่งซื้อหรือธุรกรรมของท่าน หากพวกเขาใช้และเรียกเก็บเงิน พวกเขาจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของท่าน (ไม่ใช่เราหรือผู้ผลิตสินค้าหรือซัพพลายเออร์ของท่าน) และท่านจะต้องจ่ายเงินให้กับรัฐบาลของท่านหรือบริษัทขนส่งโดยตรงเมื่อสินค้าได้รับการจัดส่ง


การจ่ายค่าภาษีและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ใช่ความรับผิดชอบของเรา (หรือผู้ผลิตสินค้าหรือซัพพลายเออร์)


เราจะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งหรือการล่าช้าทางศุลกากรใด ๆ เนื่องจากอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่าน
ทีม SUNSKY

ติดต่อ SUNSKY

เมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์ของเราเราใช้ cookie เพื่อช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การเรียกดูไซต์ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งาน Cookie ฉันเห็นด้วย