Mua theo Danh mục

Cách hủy đăng ký


Đôi khi chúng tôi có thể nhận được khiếu nại từ những người đã đăng ký danh sách email của chúng tôi (bản tin, hàng nóng hàng tuần, khuyến mãi, lời nhắc đơn hàng chưa thanh toán) và không muốn nhận tin nhắn nữa. Đôi khi đó là vì họ đã tìm ra giải pháp hoặc không muốn nhận nhiều email từ chúng tôi.

 

Nếu bạn không muốn nhận email từ danh sách email của chúng tôi nữa, xin vui lòng thực hiện theo các bước bên dưới để hủy đăng ký.

Chúng tôi khuyên bạn không nên chỉ đánh dấu email từ danh sách email của chúng tôi là spam vì bạn không muốn thấy chúng trong hộp thư nữa. Thay vào đó, giải pháp tốt nhất là hủy đăng ký đúng cách từ danh sách có liên quan.


xin vui lòng trả lời email có nội dung hoặc chủ đề với "xóa".

nếu bạn có từ 2 địa chỉ email trở lên trong danh sách của chúng tôi và bạn không muốn 1 hoặc một số địa chỉ nhận email, xin vui lòng viết : xóa + địa chỉ email của bạn.

bạn có thể sử dụng skype, icq hoặc phương thức trò chuyện trực tiếp khác để bảo cho người quản lý khách hàng của chúng tôi, họ sẽ giúp bạn làm điều đó ngay lập tức.

Nếu bạn vẫn gặp những khó khăn sau các bước trên, xin vui lòng gửi email đến Feedback@sunsky-online.com , Feedback@sun-usb.com , chúng tôi sẽ giải quyết nó càng sớm càng tốt.

Cảm ơn sự hợp tác của bạn và xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào.
Nhóm SUNSKY

Liên lạc SUNSKY
Người quản lý kinh doanh: Ms. Jojo
+86-15919959091
Khác

Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo kinh nghiệm tốt nhất cho bạn trên website của chúng tôi. Thông qua tiếp tục xem lướt qua website này, bạn sẽ đồng ý chúng tôi sử dụng Cookie Tôi đồng ý