Mua theo Danh mục

Liên lạc với chúng tôiVăn phòng Thâm Quyến:8/F, No.614 Building, Bagua 1st Road, Futian District, Shenzhen, China
Chỉ số bưu điện:518029
Số dây nói:+86-755-61302080, 83035355, 83641729
Fax:+86-755-61302090

Sự đăng ký kinh doanh:
eForChina Limited :53323875-000-11-12-A
(Đã đăng ký tại Hongkong)
Shenzhen SUNSKY Technology Limited :4403011253653
(Đã đăng ký tại Mainland China)

Liên lạc với Công ty:info@sunsky-online.com , sales@sun-usb.com

Website :
http://www.sunsky-online.com
http://www.sun-usb.comXin lưu ý rằng chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thanh toán nào đối với tài khoản ngân hàng và người sau đây, vui lòng kiểm tra kỹ trước khi bất kỳ thanh toán nào bạn định chuyển khoản.

Tài khoản ngân hàng:
(For T/T LARGE AMOUNT)
For USD, EUR and other Freign Currency : 
Tên ngân hàng: Standard Chartered Bank ( Hong Kong ) Limited 
Địa chỉ: 68 NATHAN ROAD BRANCH GOLDEN CROWN COURT, 66-70 NATHAN RD, KOWLOON, HONGKONG 
Swift Code: SCBLHKHHXXX 
Beneficiary Name: HK SUNSKY TECHNOLOGY LIMITED 
Bank Code: 003 
Account No: 
57411673030 USD-Savings 
57411673170 EUR-Savings 
57411673219 GBP-Savings 
57411673251 AUD-Savings 
57411673073 CHF-Savings 
57411672999 HKD-Savings 

Bank Name: DBS Bank (Hong Kong) Limited
Main Office Address: 11th Floor, The Centre, 99 Queen’s Road Central, Central, Hong Kong
Bank Code:016
Branch Code: 478
Swift Code: DHBKHKHH
Account Name:Eforchina Limited
USD Account: 000441941(Multi Currency Savings Account)
HKD Account: 000584706

First name : HUAN
Last name : WANG

City: Shenzhen 
Country: China

Paypal
 Payinvoice@sunsky-online.com 

Alipay(支付宝)Pay@sunsky-online.com


Liên lạc SUNSKY
Người quản lý kinh doanh: Ms. Carole
+86-15072931611
+86-15072931611
Khác