Mua theo Danh mục

Trách nhiệm & Thuế

Hầu hết các sản phẩm phải chịu thuế nhập khẩu (ví dụ: ở Hoa Kỳ) hoặc các nghĩa vụ khác và các khoản phí khác bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) hoặc các loại thuế khác. Nếu những điều này có thể áp dụng, chúng sẽ được tính và xác định khi mặt hàng được xử lý bởi cơ quan hải quan hiện hành ở quốc gia của bạn. Xin vui lòng bạn kiểm tra chính sách nhập khẩu của quốc gia bạn để hiểu và xác định khả năng áp dụng và trách nhiệm cho khoản thuế đối với các sản phẩm bạn mua.


Tất cả các khoản thuế và thuế áp dụng, nếu có, đều không được bao gồm trong giá mua của đơn đặt hàng hoặc giao dịch của bạn. Nếu chúng được áp dụng và được thu, thì chúng là trách nhiệm duy nhất của bạn (mà không phải của chúng tôi hoặc của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp) và sẽ được bạn thanh toán trực tiếp cho chính phủ của bạn hoặc cho công ty chuyển phát nhanh khi sản phẩm được giao.


Việc thanh toán các khoản thuế, phí và thuế nêu trên không phải là trách nhiệm của chúng tôi (hoặc của nhà sản xuất hoặc của nhà cung cấp).


Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vận chuyển hoặc hải quan bị chậm trễ vì điều này là ngoài tầm điều khiển của chúng tôi. 

Cảm ơn sự hợp tác của bạn . 
Nhóm SUNSKY

Liên lạc SUNSKY
Người quản lý kinh doanh: Ms. Jojo
+86-15919959091
Khác

Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo kinh nghiệm tốt nhất cho bạn trên website của chúng tôi. Thông qua tiếp tục xem lướt qua website này, bạn sẽ đồng ý chúng tôi sử dụng Cookie Tôi đồng ý