Mua theo Danh mục

Thông báo bảo mật

Thông tin thu thập

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân của bạn, trừ khi bạn cung cấp thông tin cụ thể và cố ý muốn. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu đăng ký bản tin. Nếu bạn quyết định đăng ký bản tin, hoặc nếu bạn yêu cầu cung cấp thông tin từ chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin và chi tiết nhất định, bao gồm tên, quốc gia và địa chỉ e-mail của bạn.


SUNSKY tôn trọng sự riêng tư của bạn

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân về người dùng của chúng tôi cho ngượi khác mà chưa được sự đồng ý của người dùng.


Tuy nhiên, chúng tôi chia sẻ một số thông tin tổng hợp về người dùng của chúng tôi cho các nhà cung cấp của chúng tôi, tức là XX% khách truy cập trang web đến từ Bắc Mỹ. Điều này cho phép chúng tôi liên tục xây dựng một cơ sở dữ liệu lớn về các sản phẩm và nhà cung cấp, cung cấp cho bạn các tùy chọn mua sắm rộng hơn.


Chúng tôi cũng bảo lưu quyền tiết lộ thông tin người dùng trong các trường hợp đặc biệt. Ví dụ: khi chúng tôi có lý do để tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để xác định, liên hệ hoặc đưa ra hành động pháp lý đối với người có thể vi phạm (hoặc đe dọa vi phạm) hoặc có thể gây tổn thương hoặc can thiệp (hoặc cố tình hoặc vô tình), danh hiệu, quyền, lợi ích hoặc tài sản của chúng tôi hoặc của những người dùng trang web khác hoặc bất kỳ ai khác có thể bị tổn hại bởi các hoạt động đó. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền tiết lộ, mà không cần thông báo cho bạn, thông tin cá nhân để phản hồi trát đòi hầu toà hoặc lệnh tư pháp khác hoặc khi chúng tôi tin tưởng rằng việc tiết lộ đó là bắt buộc bởi bất kỳ luật, quy định hoặc yêu cầu danh sách nào hoặc bất kỳ cổ phiếu nào / trao đổi chứng khoán, chính quyền hoặc cơ quan quản lý.


Sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để trả lời các yêu cầu của bạn về thông tin bổ sung, để liên hệ với bạn, nếu cần, để phục vụ tài khoản của bạn hoặc cho các mục đích quản trị khác. Chúng tôi cũng có thể truy cập thông tin của bạn để giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố, thực thi thỏa thuận giữa chúng tôi hoặc cho mục đích tiếp thị. Ngoài ra, đối với các giao dịch nhất định, hệ thống của chúng tôi có thể sử dụng chi tiết giao dịch của bạn để tự động hóa và hợp lý hóa giao dịch của bạn bằng cách kiểm tra tuân thủ dữ liệu điện tử, cung cấp tính năng báo cáo và chuyển dữ liệu từ các biểu mẫu trước đó sang giao dịch hiện tại.


Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp cho một số sáng kiến gửi email nhất định. Ví dụ: đôi khi bạn có thể nhận được email mời trả lời bản khảo sát hoặc thử các sản phẩm và dịch vụ mới từ Nguồn toàn cầu. Phản hồi của bạn giúp chúng tôi phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới dựa trên nhu cầu của bạn.


Bạn luôn có lựa chọn về việc nhận email, khảo sát hoặc thông tin về sản phẩm và dịch vụ từ chúng tôi. Mỗi e-mail bạn nhận được đều có tùy chọn "Hủy đăng ký". Là thành viên đã đăng ký, bạn cũng có thể tư vấn cho chúng tôi loại email nào bạn muốn nhận bằng cách cập nhật trang Thông báo của bạn.

Liên lạc SUNSKY
Người quản lý kinh doanh: Mr. Jarvis
+86-18370739276
+86-18370739276
+86-18370739276
Khác

Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo kinh nghiệm tốt nhất cho bạn trên website của chúng tôi. Thông qua tiếp tục xem lướt qua website này, bạn sẽ đồng ý chúng tôi sử dụng Cookie Tôi đồng ý