Mua theo Danh mục

Giao hàng & Xử lý

Điểm đến

Chúng tôi gửi đến hầu như tất cả các nước. Có một số hạn chế áp dụng cho một số sản phẩm và một số sản phẩm không thể được vận chuyển đến một số điểm đến nhất định. Nếu chúng tôi không thể gửi sản phẩm của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Xin vui lòng viết địa chỉ bằng tiếng Anh, nó có thể giúp các công ty vận chuyển dễ dàng để đọc và xử lý các gới.


Chi phí vận chuyển

Chi phí vận chuyển các sản phẩm của chúng tôi thay đổi tùy theo loại, địa điểm, phương thức vận chuyển và kho hàng mà bạn đã chọn. Bạn có thể xem phí vận chuyển trên từng trang sản phẩm và khi thanh toán.
1.Đảm bảo đã chọn đúng quốc gia giao hàng trong trường “Quốc gia / Khu vực:” ở giữa mỗi trang;
2.Chọn phương thức vận chuyển;
3.Ước tính phí vận chuyển sẽ được hiển thị như bạn có thể thấy trên trang web.


Phí vận chuyển được hiển thị trong quá trình thanh toán bằng tỷ giá thực tế cho hầu hết các quốc gia. Trong một số trường hợp, phí vận chuyển thực tế có thể cao hơn phí vận chuyển chúng tôi đã liệt kê trên trang web này. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ khoản phí bổ sung nào và chờ xác nhận của bạn trước khi xử lý đơn đặt hàng hoặc việc giao dịch của bạn.


Ngày giao hàng

Tổng thời gian giao hàng là tổng thời gian giao hàng và thời gian vận chuyển.
Thời gian giao hàng = khoảng thời gian từ khi bạn đặt hàng đến khi chúng tôi giao hàng (hiển thị trong trang sản phẩm, sau tên sản phẩm, là 1-5 ngày);
Thời gian vận chuyển = thời gian từ khi đơn hàng của bạn được vận chuyển và được giao cho bạn (nó phụ thuộc vào phương thức vận chuyển, Khoảng 15-20 ngày làm việc).


Tuy nhiên, xin lưu ý rằng mọi thời gian giao hàng hoặc ngày giao hàng, thời gian hoặc thời gian được đề cập ở đây, hoặc được trích dẫn hoặc liên lạc với bạn dưới bất kỳ hình thức hoặc cách thức nào, chỉ là ước tính và không được bảo đảm, và có thể bị chậm trễ vì nhiều lý do khác nhau, một số lý do có thể hoặc không nằm trong tầm điều khiển của chúng tôi. Ví dụ: trong một số trường hợp, cơ quan hải quan của bạn có thể giữ các sản phẩm của bạn có thể bị chậm trễ ngày giao hàng. Ngoại trừ như được cung cấp trong đoạn tiếp theo, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc chưa giao hàng (bất kỳ nguyên nhân hoặc lý do nào và có hay không trong tầm điều khiển của chúng tôi).


Nếu bất kỳ sản phẩm nào không được giao hàng cho bạn trong vòng 14 ngày theo lịch kể từ ngày đơn đặt hàng hoặc giao dịch của bạn được chấp nhận và thanh toán, hoặc từ ngày giao hàng được ước tính hoặc được trích dẫn, tùy theo điều kiện nào sau đó, thì một trong hai bên có thể từ chối, hủy hoặc chấm dứt đơn đặt hàng hoặc giao dịch của bạn, đối với trường hợp bị trễ hoặc không giao hàng và từ chối, hủy hoặc chấm dứt, sẽ chỉ hoàn lại khoản tiền (không tính lãi) của bất kỳ khoản thanh toán nào bạn thanh toán cho đơn hàng hoặc giao dịch đó.


Bảo hiểm

Giữa bạn và chúng tôi, bạn sẽ chịu mọi rủi ro bị mất và thiệt hại cho (các) sản phẩm đã mua của bạn trong quá trình vận chuyển. Xin lưu ý rằng, theo luật hiện hành và / hoặc các điều ước quốc tế, trách nhiệm của người vận chuyển, người gửi hàng, đại lý tàu biển và / hoặc các bên khác có liên quan về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với (các) sản phẩm mà họ xử lý có thể bị loại trừ, cố định hoặc hạn chế. Theo đó, đối với tất cả các lô hàng, chúng tôi khuyên bạn nên mua bảo hiểm thích hợp, phù hợp và đầy đủ để bù đắp rủi ro bị mất và thiệt hại trong quá trình vận chuyển. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để hỏi về mức giá bảo hiểm cho đơn hàng hoặc giao dịch của bạn.


Tất cả các sản phẩm đều được đóng gói cẩn thận cho xuất khẩu. Việc giao hàng thường bao gồm bao bì xuất khẩu theo tiêu chuẩn một chiều thông thường. (thì chi phí đó sẽ được tính trên cơ sở chi phí ròng có thể kiểm chứng.) Tuy nhiên, các mặt hàng nếu bị hư hỏng hoặc bị mất trong quá trình vận chuyển đến bạn, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

Trong trường hợp bạn mua bảo hiểm, bảo hiểm đó sẽ được áp dụng và tuân thủ các điều khoản và điều kiện được cung cấp bởi người bảo lãnh mà người thực hiện bảo hiểm đó; tuy nhiên, giới hạn phạm vi bảo hiểm được cung cấp không được lớn hơn giá trị hóa đơn của các sản phẩm.

Trong trường hợp bạn mua bảo hiểm và bạn được yêu cầu nộp đơn bồi thường về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với sản phẩm của bạn theo bảo hiểm đó thông qua chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để bồi thường. Sau đó chúng tôi sẽ hoàn lại chi phí hoặc thay thế sản phẩm đó sau khi xác nhận đã nhận được từ công ty bảo hiểm về việc chấp nhận bồi thường và thanh toán khoản bồi thường.


Liên lạc SUNSKY
Người quản lý kinh doanh: Mr. Jarvis
+86-18370739276
+86-18370739276
+86-18370739276
Khác

Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo kinh nghiệm tốt nhất cho bạn trên website của chúng tôi. Thông qua tiếp tục xem lướt qua website này, bạn sẽ đồng ý chúng tôi sử dụng Cookie Tôi đồng ý